Eveniment de informare “Încearcă Europa!”

Marți, 29 octombrie 2019, între orele 14,00 – 15,30 a avut loc la Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești evenimentul de informare cu titlul “Încearcă Europa!”, organizat în cadrul Campaniei TIME TO MOVE 2019, de serviciul EURODESK. Tema întâlnirii a făcut referire la inițiativele și oportunitatile europene adresate tinerilor (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.), oferite prin programul ERASMUS+, Portalul European de Tineret, Corpul European de Solidaritate.

Oferta educationala a Colegiului Tehnic ”Costin D. Nenitescu” pentru anul scolar 2019-2020

Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul


Nivel Filieră Profilul Domeniul pregătirii de bază/ Specializare Nr. cls. IX Nr. elevi
LICEAL TEHNOLOGICĂ Servicii Economic / Tehnician în activități economice 1 28
TEHNOLOGICĂ R.N.P.M. Protecția Mediului / Tehnician ecolog și protecția
calității mediului
2 56
TEHNOLOGICĂ Tehnic Chimie Industrială / Tehnician chimist de laborator 2 56
TEHNOLOGICĂ Tehnic Electronică Automatizări / Tehnician în automatizări 1 28
TEHNOLOGICĂ Tehnic Electromecanică / Tehnician electromecanic 1 28

Nivel Filieră Profilul Domeniul pregătirii de bază/ Specializare Nr. cls. IX Nr. elevi
ȘCOALĂ

PROFESIONALĂ

TEHNOLOGICĂ Tehnic Chimie industrială / Operator fabricarea și prelucrarea
polimerilor
1 28
Tehnic Electromecanică / Electromecanic utilaje și instalații
industriale
1 28
Tehnic Mecanică / Mecanic auto 1 28
Nivel Filieră Profilul Domeniul pregătirii de bază/ Specializare Nr. cls. XI SERAL Nr. elevi

LICEAL

TEHNOLOGICĂ Tehnic Electromecanică / Tehnician electromecanic 1 28
Nivel Filieră Profilul Domeniul pregătirii de bază/ Specializare Nr. cls. ANUL I Nr. elevi

POSTLICEAL

TEHNOLOGICĂ Industrie alimentară/ Tehnician controlul calitatii produselor agroalimentare 1 28

Oferta educationala 2019-2020


PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ „Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea și eficientizarea comunicării și relaționării”

În perioada 01 – 20 mai 2019 se fac înscrieri pentru:

Programul de formare continuă ,,Valorizarea instituției de învățămân prin optimizarea și eficientizarea comunicării și relaționării”, acreditat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Ordinul nr.4475/06.07.2016 (categoria 2 și tipuri de competențe b) / 19 credite profesionale transferabile / 76 h)

Furnizor program formare acreditat: Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România ,,Dăscălimea Română”
Nr. ore/formă de învăţământ: 76 h/face-to-face
Nr. credite profesionale transferabile: 19 ( Modulul I – COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA – 30 ore, Modulul II – FORMELE INSTRUMENTALE DE COMUNICARE – 10 ore, Modulul III – COMUNICAREA ORGANIZAȚIONALĂ – UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT – 33 ore, Evaluare – 3 ore)
Public/Grup ţintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar
Locaţia formării şi evaluării finale: Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Pitești
formator: inspector școlarpentrulimbașiliteraturaromână I.Ș.J. Argeș, prof. dr. Claudia Vlaicu-Nicula

cost – 250 lei

Dosarele de înscriere se vor depune în perioadamenționată la secretariatul Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Pitești și vor conține cererea tip atașată și documentele menționate în subsolul acesteia.

CERERE INSCRIERE CURS COMUNICARE

Olimpiada de biologie, etapa județeană, 17 martie 2019

19 martie

Rezultate finale


Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul

Clasa VII
rezultate cu premii 7


Clasa IX
rezultate cu premii 9


Clasa X
rezultate cu premii 10


Clasa XI
rezultate cu premii 11


Clasa XII
rezultate cu premii 12


17 martie

Rezultate


Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul

Clasa VII

Clasa IX

Clasa X
REZULTATE 10

Clasa XI

Clasa XII

14 martie

Accesul candidatilor in sali se va face intre orele 9.00-9.30.
Candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate, carnetul de elev vizat la zi si cu fotografie

Repartizare candidati


Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul
Pentru corectarea eventualelor erori folosiți adresa de mail de la înscriere.

Clasele VII-X-XI
clasele 7-10-11


Clasele IX-XII
clasele 9-12


12 martie

Verificare înscrieri


Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul
Pentru corectarea eventualelor erori folosiți adresa de mail de la înscriere.

Clasa VII
Clasa VII

Clasa IX
Clasa IX

Clasa X
Clasa X

Clasa XI
Clasa XI

Clasa XII
Clasa XII

Olimpiada de limba și literatura română – secțiunea B (Lectura ca abilitate de viață – LAV) – gimnaziu

Olimpiada de limba și literatura română – secțiunea B (Lectura ca abilitate de viață – LAV) – gimnaziu – se va desfășura în Pitești, la Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu”, clasele V și VII, respectiv la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”, clasele VI și VIII , sâmbătă 2 martie 2019.

4 martie

Rezultate finale gimnaziu si liceu


Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul

NIVEL 1
FINAL NIVEL 1 CU PREMII


NIVEL 2
FINAL NIVEL 2 CU PREMII


NIVEL 3
rezultate_FINALE_OLAV_2019_niv3


NIVEL 4
rezultate_FINALE_OLAV_2019_niv4


3 martie

Rezultate contestatații gimnaziu si liceu


Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul

NIVEL 1
Rezultate CONTESTATII NIVEL 1NIVEL 2
rezultate NIVEL 2 CONTESTAȚII


NIVEL 3 4
rezultate_contestatii nivel 3 si 4


2 martie

Rezultate înainte de contestatații gimnaziu și liceu


Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul.
Rezultate NIVEL 1
rezultate NIVEL 1 FINAL

Rezultate NIVEL 2
rezultate NIVEL 2 FINAL

Rezultate NIVEL 4
rezultate NIVEL 4 FINAL

Rezultate NIVEL 3
rezultate NIVEL 3 FINAL

Subiecte si barema


Arhiva subiecte OLAV
Arhiva bareme OLAV

1 martie

Repartizare pe sali gimnaziu:
Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul.

Clasa V

Clasa V

Clasa VI

Clasa VI

Clasa VII

Clasa VII

Clasa VIII

Clasa VIII

Repartizare pe sali liceu:
Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul.

Liceu

LICEU

27 februarie

Anunt olimpiada de limba romana -etapa judeteana

 

  • Proba durează 3 ore.
  • Ora de incepere a probei este 10:00
  • Accesul elevilor în săli se va face până cel târziu la ora 9:30. Vor avea asupra lor cartea de identitate sau, pentru elevii sub 14 ani, carnetul de elev, cu fotografie și vizat la zi.
  • Profesorii evaluatori se vor prezenta la ora 13:30.

Situația înscrierilor este următoarea:
Daca frame-ul nu este vizibil accesati link-ul.

CLASA V

CLASA V

CLASA VI

CLASA VI

CLASA VII

CLASA VII

CLASA VIII

CLASA VIII

Vă rugăm să verificați corectitudinea informațiilor. Aceastea au fost introduse așa cum le-ați trimis. Eventualele corecții de nume se vor face în ziua concursului. Eventuale înlocuiri NUMAI cu acordul ISJ. Alte erori le puteți semnala pe adresa de mail a Colegiului Tehnic ”Costin D. Nenițescu” până cel târziu 28 februarie ora 11.00.

Vom afișa aici, în continuare informații legate de desfășurarea concursului și rezultatele.

Comisia de organizare.

CONCURS DE SELECŢIE ERASMUS+

CONCURS DE SELECŢIE

a participanţilor la proiectul european de formare profesională

Erasmus plus nr. 2018-1-RO01-KA116-047371, Fluxul 2, Sesiunea 2 – Decembrie 2018

In perioada 10.12-18.12.2018, va avea loc la Colegiul Tehnic Costin D.Neniţescu Piteşti, concursul pentru selecţia participanților la mobilitățile derulate derulate in Germania, in cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA116-047371, flux 2 (06.05. – 17.05.2018).

Cine și cum se poate înscrie la concurs?

Candidatii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt elevi la Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Pitești, calificarile
• Tehnician Ecolog si Protectia Calitatii mediului (cls. XI) si Tehnician Chimist de laborator (cls. XI) – vor fi selectati 12 participanți si 2 rezerve;
• Tehnician electromecanic (cls. XI), Tehnician in automatizari(cls. XI) si Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii(cls. XI) – vor fi selectati 8 participanti si 2 rezerve.
2. au cunoştinţe de limba engleză, nivel minim A2;
3. au depus la secretariatul şcolii un dosar de candidatură care conţine:
• scrisoare de intenţie;
• copie xerox după cartea de identitate;
• acordul scris (nelegalizat) al ambilor părinţi (susţinătorilor legali) pentru deplasarea în Germania;
• recomandarea medicului de familie care sa confirme starea de sanatate buna.

Când și unde vă puteți înscrie?
În perioada 22.10. – 07.12.2018, la secretariatul școlii, în zilele lucrătoare, intre orele 11-16.00.

Care sunt probele de concurs și când au loc?
1. Evaluarea competențelor profesionale – în data de 10.12.2018, test orele 12-14.00 și probă probă practică intre orele 14.00- 17.00 (amfiteatru si laboratoarele de specialitate).

2. Evaluarea competențelor lingvistice – limba engleză prin test în data de 11.12.2018 orele 12,00-14.00 si
interviu în data de 11.12.2018 orele 14.00-18.00 si 12.12.2018 orele 9.00 – 18.00.

4. Evaluarea competențelor sociale – in paralel cu evaluarea competentelor lingvistice prin proba
Interviu, în data de 11.12.2018 orele 14.00-18.00 si 12.12.2018 orele 9.00- 18.00.

La punctaje egale vor avea prioritate candidatii care nu au mai participat la alte proiecte Erasmus+.

Planificarea candidatilor pe ore, la proba interviu, va afisata la avizierul scolii si publicata pe pagina de Facebook CTN European projects si https://www.facebook.com/zaharescu.magdalena

Afisarea rezultatelor: 14.12.2018, ora 12.00.

Contestatiile se pot depune la secretariatul scolii in data de 14.12.2018, intre orele 12.00-16.00.
Pot fi contestate numai probele scrise.

Afisarea rezultatelor finale: 17.12.2018 ora 14.00.

FOARTE IMPORTANT: Candidatii declarati admisi se vor prezenta impreuna cu unul dintre parinti la reuniunea de informare care va avea loc in data de 19.12.2018, orele 17.00. Prezenta obligatorie!

Informaţii suplimentare : prof. Magdalena Zaharescu – manager proiect
Facebook: https://www.facebook.com/zaharescu.magdalena
e-mail: adri_zaharescu@yahoo.com