Category Archives: Proiecte Erasmus+

CONCURS DE SELECŢIE ERASMUS+

CONCURS DE SELECŢIE

a participanţilor la proiectul european de formare profesională

Erasmus plus nr. 2018-1-RO01-KA116-047371, Fluxul 2, Sesiunea 2 – Decembrie 2018

In perioada 10.12-18.12.2018, va avea loc la Colegiul Tehnic Costin D.Neniţescu Piteşti, concursul pentru selecţia participanților la mobilitățile derulate derulate in Germania, in cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA116-047371, flux 2 (06.05. – 17.05.2018).

Cine și cum se poate înscrie la concurs?

Candidatii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt elevi la Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Pitești, calificarile
• Tehnician Ecolog si Protectia Calitatii mediului (cls. XI) si Tehnician Chimist de laborator (cls. XI) – vor fi selectati 12 participanți si 2 rezerve;
• Tehnician electromecanic (cls. XI), Tehnician in automatizari(cls. XI) si Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii(cls. XI) – vor fi selectati 8 participanti si 2 rezerve.
2. au cunoştinţe de limba engleză, nivel minim A2;
3. au depus la secretariatul şcolii un dosar de candidatură care conţine:
• scrisoare de intenţie;
• copie xerox după cartea de identitate;
• acordul scris (nelegalizat) al ambilor părinţi (susţinătorilor legali) pentru deplasarea în Germania;
• recomandarea medicului de familie care sa confirme starea de sanatate buna.

Când și unde vă puteți înscrie?
În perioada 22.10. – 07.12.2018, la secretariatul școlii, în zilele lucrătoare, intre orele 11-16.00.

Care sunt probele de concurs și când au loc?
1. Evaluarea competențelor profesionale – în data de 10.12.2018, test orele 12-14.00 și probă probă practică intre orele 14.00- 17.00 (amfiteatru si laboratoarele de specialitate).

2. Evaluarea competențelor lingvistice – limba engleză prin test în data de 11.12.2018 orele 12,00-14.00 si
interviu în data de 11.12.2018 orele 14.00-18.00 si 12.12.2018 orele 9.00 – 18.00.

4. Evaluarea competențelor sociale – in paralel cu evaluarea competentelor lingvistice prin proba
Interviu, în data de 11.12.2018 orele 14.00-18.00 si 12.12.2018 orele 9.00- 18.00.

La punctaje egale vor avea prioritate candidatii care nu au mai participat la alte proiecte Erasmus+.

Planificarea candidatilor pe ore, la proba interviu, va afisata la avizierul scolii si publicata pe pagina de Facebook CTN European projects si https://www.facebook.com/zaharescu.magdalena

Afisarea rezultatelor: 14.12.2018, ora 12.00.

Contestatiile se pot depune la secretariatul scolii in data de 14.12.2018, intre orele 12.00-16.00.
Pot fi contestate numai probele scrise.

Afisarea rezultatelor finale: 17.12.2018 ora 14.00.

FOARTE IMPORTANT: Candidatii declarati admisi se vor prezenta impreuna cu unul dintre parinti la reuniunea de informare care va avea loc in data de 19.12.2018, orele 17.00. Prezenta obligatorie!

Informaţii suplimentare : prof. Magdalena Zaharescu – manager proiect
Facebook: https://www.facebook.com/zaharescu.magdalena
e-mail: adri_zaharescu@yahoo.com