Monthly Archives: noiembrie 2018

CONCURS DE SELECŢIE ERASMUS+

CONCURS DE SELECŢIE

a participanţilor la proiectul european de formare profesională

Erasmus plus nr. 2018-1-RO01-KA116-047371, Fluxul 2, Sesiunea 2 – Decembrie 2018

In perioada 10.12-18.12.2018, va avea loc la Colegiul Tehnic Costin D.Neniţescu Piteşti, concursul pentru selecţia participanților la mobilitățile derulate derulate in Germania, in cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA116-047371, flux 2 (06.05. – 17.05.2018).

Cine și cum se poate înscrie la concurs?

Candidatii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt elevi la Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Pitești, calificarile
• Tehnician Ecolog si Protectia Calitatii mediului (cls. XI) si Tehnician Chimist de laborator (cls. XI) – vor fi selectati 12 participanți si 2 rezerve;
• Tehnician electromecanic (cls. XI), Tehnician in automatizari(cls. XI) si Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii(cls. XI) – vor fi selectati 8 participanti si 2 rezerve.
2. au cunoştinţe de limba engleză, nivel minim A2;
3. au depus la secretariatul şcolii un dosar de candidatură care conţine:
• scrisoare de intenţie;
• copie xerox după cartea de identitate;
• acordul scris (nelegalizat) al ambilor părinţi (susţinătorilor legali) pentru deplasarea în Germania;
• recomandarea medicului de familie care sa confirme starea de sanatate buna.

Când și unde vă puteți înscrie?
În perioada 22.10. – 07.12.2018, la secretariatul școlii, în zilele lucrătoare, intre orele 11-16.00.

Care sunt probele de concurs și când au loc?
1. Evaluarea competențelor profesionale – în data de 10.12.2018, test orele 12-14.00 și probă probă practică intre orele 14.00- 17.00 (amfiteatru si laboratoarele de specialitate).

2. Evaluarea competențelor lingvistice – limba engleză prin test în data de 11.12.2018 orele 12,00-14.00 si
interviu în data de 11.12.2018 orele 14.00-18.00 si 12.12.2018 orele 9.00 – 18.00.

4. Evaluarea competențelor sociale – in paralel cu evaluarea competentelor lingvistice prin proba
Interviu, în data de 11.12.2018 orele 14.00-18.00 si 12.12.2018 orele 9.00- 18.00.

La punctaje egale vor avea prioritate candidatii care nu au mai participat la alte proiecte Erasmus+.

Planificarea candidatilor pe ore, la proba interviu, va afisata la avizierul scolii si publicata pe pagina de Facebook CTN European projects si https://www.facebook.com/zaharescu.magdalena

Afisarea rezultatelor: 14.12.2018, ora 12.00.

Contestatiile se pot depune la secretariatul scolii in data de 14.12.2018, intre orele 12.00-16.00.
Pot fi contestate numai probele scrise.

Afisarea rezultatelor finale: 17.12.2018 ora 14.00.

FOARTE IMPORTANT: Candidatii declarati admisi se vor prezenta impreuna cu unul dintre parinti la reuniunea de informare care va avea loc in data de 19.12.2018, orele 17.00. Prezenta obligatorie!

Informaţii suplimentare : prof. Magdalena Zaharescu – manager proiect
Facebook: https://www.facebook.com/zaharescu.magdalena
e-mail: adri_zaharescu@yahoo.com

Țara lui Andrei

Așa cum unii dintre dumneavoastră cunosc, școala noastră participa la competiția Țara lui Andrei. Proiectul depus s-a calificat pentru faza votării. Unul din rezultatele proiectului va fi dotarea tuturor sălilor cu conexiuni WIFI. Avem nevoie de cât mai multe voturi.

Pentru votare aveti nevoie să vă înregistrați. ÎNREGISTRAREA se poate face direct la https://www.taraluiandrei.ro/register. Pentru aceasta folosiți numărul vostru de telefon și o adresă de mail validă. Nu uitati să bifați opțiunea că sunteți de acord cu Termenii și condițiile, că nu sunteți robot și dacă doriți sau nu să primiți newsletter-ul.

NU AȘTEPTAȚI MESAJUL DE CONFIRMARE PE MAIL. LOGAȚI-VĂ CU ADRESA DE MAIL ȘI PAROLA ALEASĂ ȘI VOTAȚI. PUTEȚI VOTA UN SINGUR PROIECT

Proiectul nostru se numește
Platformă e-learning pentru creşterea atractivităţii disciplinelor din aria curriculară tehnologii

și se găsește pe pagina 4.Posibil să se schimbe. Reprezentantul consemnat al școlii este dna director Crețu Cristiana.

Pentru VOT puteți folosi link-ul https://www.taraluiandrei.ro/ro-smart?page=4#/votare